ΕΡΓΟ :

Κεντρικά Χειρουργεία Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

ΠΕΛΑΤΗΣ :

Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΠΡΟΙΟΝ :

Συστήμα Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού (συστήματα αποθήκευσης, επενδύσεις τοίχων, ψευδοροφές, δάπεδα, control panel, pass-through κ.λπ.) για τα Κεντρικά Χειρουργεία του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».