Νοσοκομείο Κομοτηνής: Κεντρικά Χειρουργεία Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

ΕΡΓΟ: Κεντρικά Χειρουργεία Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

ΠΕΛΑΤΗΣ: Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΠΡΟΙΟΝ: Συστήμα Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού (συστήματα αποθήκευσης, επενδύσεις τοίχων, ψευδοροφές, δάπεδα, control panel, pass-through κ.λπ.) για τα Κεντρικά Χειρουργεία του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Scroll to Top