Οι αντιμικροβιακές επιφάνειες BIOCLAD στο project κατασκευής της νέας Μ.Ε.Θ. COVID 19 του Νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ

Τα καινοτόμα συστήματα pvc αντιμικροβιακής επένδυσης τοιχοποιίας Bioclad®, επιλέχθηκαν για ένα τόσο σημαντικό έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αφορά στη νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid19, του Νοσοκομείου Σωτηρία.

Οι λείες pvc επιφάνειες Bioclad®, λόγω της τεχνολογίας Ιόντων Αργύρου Biocote®, ανήκουν στην κατηγορία των πλέον σύγχρονων και καινοτόμων αντιμικροβιακών υλικών κατασκευής χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιφάνειες Bioclad® έχουν εγκατασταθεί ήδη, σε πολλά Νοσοκομεία της χώρας μας ώστε να παρέχουν σημαντική ενίσχυση της αντιμικροβιακής προστασίας των στείρων χώρων με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό.

… πλέον σύγχρονων και καινοτόμων αντιμικροβιακών υλικών κατασκευής χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οι λείες pvc επιφάνειες BioClad® έχουν, πάχος έως 2,5 mm, μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, γρήγορη, εύκολη και άριστη εφαρμογή, τοποθετούνται μέσω θερμοδιαμόρφωσης και θερμοσυγκόλλησης (εξάλειψη αρμών) στην υπάρχουσα δόμηση, αντέχουν σε κρούσεις και πυρκαγιά, έχουν σχεδόν μηδενική απορροφητικότητα, έχουν μηδενικές πτητικές οργανικές ενώσεις (zero VOC’s) και καθαρίζονται εύκολα, παρέχοντας γρήγορα σύγχρονες πιστοποιημένες λύσεις αντιμικροβιακής υγιεινής με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Για να ενημερωθείτε για τα πλήρη στοιχεία των προϊόντων μας της κατηγορίας BIO|FLOΟR® & ΒΙΟ|CLAD®  μπορείτε να κατεβάσετε τα αντίστοιχα έντυπα παρουσίασης επιλέγοντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Scroll to Top