Πλεονεκτήματα χρήσης Τεχνολογίας Ιόντων Αργύρου BioCote®

Η Αντιμικροβιακότητα σε αντίθεση με την Αντιβακτηριδιακότητα, δρα κατά των Ιών και Μυκήτων, πέραν των βακτηρίων. Πιστοποιημένη δράση κατά των εξής:

Bacteria

▸ Acinetobacter baumanii

▸ Campylobacter coli

▸ Campylobacter jejuni

▸ Clostridium difficile (excluding spore form)

▸ E.coli O157

▸ Enterobacter aerogenes

▸ Enterococcus faecalis

▸ Legionella pneumophila

▸ Listeria monocytogenes

▸ Pseudomonas aeruginosa

▸ Salmonella enteritidis

▸ Salmonella typhimurium

▸ Shigella sp

▸ Staph epidermidis

▸ Streptococcus faecalis

Multi-Drug Resistant Bacteria

▸ ESBL Escherichia coli

▸ CRE Klebsiella pneumoniae

▸ MRSA Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

▸ VRE Vancomycin Resistant Enterococcus


Fungi

▸ Aspergillus niger

▸ Aspergillus brasiliensis

▸ Candida albicans

▸ Penicillium sp


Virus

▸ Influenza A H1N1

Βίντεο Παρουσίαση των Αντιμικροβιακών Ιδιοτήτων της Τεχνολογίας BioCote®

Παρουσίαση της Αντιμικροβιακής Τεχνολογίας BioCote® σε δράση για διάστημα δύο ωρών, συγκρίνοντας την επιβίωση βακτηρίων σε μια επιφάνεια που δεν έχει υποστεί αγωγή και μια επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία με BioCote®.

Tο βίντεο αυτό δείχνει πώς η Αντιμικροβιακή Τεχνολογία BioCote® προστατεύει μια επιφάνεια από επιβλαβή μικρόβια, όπως βακτήρια και μούχλα.

Independent Testing - ISO 22196

Τα αποτελέσματα ελέγχου του BioClad κατά ISO 22196:2007 φανερώνουν μείωση στο συνολικό βακτηριδιακό φορτίο ανώτερη του 99%. Η τεχνολογία BioCote έχει ισοδύναμη δράση σε πραγματικές συνθήκες και συνθήκες εργαστηρίου.Το γράφημα αποτυπώνει ότι σε μόλις 30 λεπτά η μείωση των βακτηρίων είναι μεγαλύτερη του 50% και σε 2 ώρες ανώτερη του 99%.

Παρότι κάποιο πρόσθετο μπορεί να οριστεί ως αντιμικροβιακό ακόμα και αν μειώνει τα βακτήρια για μόλις 5 λεπτά,το BioCote είναι ελεγμένο και διακριβωμένο για τη συνεχή δράση του και συνοδεύεται από εγγύηση ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.